Regulamin Serwisu

Każda osoba odwiedzająca naszą stronę w celu uzyskania poradnika „Odbierz swoją grę!” jest zobowiązana do zaakceptowania niniejszego regulaminu.
Przechodząc na zewnętrzną stronę pod adresem pobierznet.pl oświadczasz, że jesteś świadomy(a), że:

Prezentowane na stronie zwroty jak „Download”, „Pobierz”, „Pełna wersja”, „Do pobrania” i podobne, są stosowane tylko i wyłącznie w celach lepszych efektów w pozycjonowaniu się strony w wyszukiwarkach internetowych. Usługa jaką końcowo otrzyma użytkownik jest szerzej rozpisana poniżej i tylko tego dotyczy oferta.

Na stronie są oferowane usługi podmiotów trzecich. Użytkownik, oprócz skorzystania z oferty zewnętrznego podmiotu, szerzej opisanej w tym regulaminie (również wymaganym do zaakceptowania przy korzystaniu z usługi) jaką jest otrzymanie punktów lojalnościowych do serwisu worldprize.pl, będzie miał również możliwość uzyskać poradnik „Odbierz swój tytuł!”.

Osoba decydująca się na skorzystanie z naszej usługi ma całkowitą świadomość, że na stronie pobierznet.pl nie znajdują się gry do pobrania, a nasza usługa skupia się jedynie na pomocy innym użytkownikom w znalezieniu sposobów jak można tanio i legalnie zdobyć gry na komputer, za pomocą którego będzie mógł uzyskać wybraną przez siebie grę oraz zachęca do skorzystania z oferty serwisu opisanego powyżej.

Definicje:

Administrator - właściciel strony pobierznet.pl

Usługowdawca / Właściciel usługi - firma zarządzająca Usługą oraz metodą płatności

Partner - osoba fizyczna lub firma, współpracująca bezpośrednio z Właścicielem usługi zajmująca się promocją Serwisu za sprawą specjalnych tzw. landing page poprzedzających przejście pod adres pobranegry.pl

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która nabyła dostęp do Usługi, a która jest użytkownikiem telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z Operatorów, z prawem do jego użytkowania, w tym do korzystania z usług SMS MO.

Usługa - jest to poradnik "Odbierz swoją grę!" w formie bezterminowego dostępu do zawartości premium na stronie oferowana przez Administratora, w ramach której Użytkownicy mogą pozyskać poradnik Jak można tanio zdobyć gry na komputer. Dalej jako Usługa lub Zasoby należy rozumieć wszystkie funkcje, które są przypisane do tej definicji.

SMS - (Short Message Service) usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych, dostarczana przez jednego z następujących operatorów sieci komórkowej (dalej „ Operator"):

Orange - Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02- 326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010681, NIP: 5260250995, REGON: 012100784.

T-Mobile - T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02- 674 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391193, NIP: 5261040567, REGON: 011417295.

Play - P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000217207, NIP: 9512120077, REGON: 015808609.

Plus - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 5271037727, REGON: 011307968.

SMS MO - (Short Message Service Mobile Originated) SMS wysłany przez Użytkownika, stanowiący zamówienie dostępu do usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej, i jednocześnie będący podstawą jej aktywacji lub przedłużenia, z tytułu którego Użytkownik jest obciążany opłatą zgodnie z Regulaminem. Poradnik - opracowany przez Administratora Serwisu odpłatny przewodnik pod tytułem ,,Jak można tanio zdobyć gry na komputer" - jest częścią Usług oferowanych przez Administratora.

Gry - gry, o których informacja udostępniana jest na pobranegry.pl

System płatności - oferowany przez Właściciela usługi za pomocą Operatora płatności elektronicznej sposób uiszczania przez Użytkownika Opłat za Poradnik.

Regulamin - niniejszy Regulamin.


Administratorem strony i danych osobowych jest właściciel domeny i serwisu PobierzNet.pl . Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji przedmiotu oferty. Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację. 1. Polityka cookies:

1) Serwis PobierzNet.pl korzysta z plików cookies.


2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
4.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


4.2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4.3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9) Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11) W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Sieci reklamowe:

1) Współpracujemy z zewnętrznymi firm reklamowymi do obsługi reklam. Firmy te mogą wykorzystywać informacje zbiorcze (nie wliczając w to imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) o Twoich wizytach na tej i innych stronach internetowych w celu zapewnienia reklam towarów i usług, które Cię interesują.

2) Google, jako sprzedawca zewnętrzny, używa plików cookie do obsługi reklam na Twojej stronie.

3) Korzystanie przez Google z plików cookie DART pozwala mu obsługiwać reklamy do naszych użytkowników na podstawie ich wizyt w naszych witrynach i innych witrynach w Internecie.

4) Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z plików cookie DART, odwiedzając stronę Google reklamy i polityki prywatności sieci treści.

5) Administrator nie jest odbiorcą płatności, świadczy wyłącznie usługi reklamowe na rzecz zewnętrznego podmiotu. Użytkownik, który dokonał płatności, zaakceptował regulamin zewnętrznego reklamodawcy. W przeciwnym razie nie mógłby skorzystać z z jego oferty.

3. Przedmiot oferty: 1) Po dokonaniu płatności na rzecz zewnętrznego reklamodawcy, użytkownik ma możliwość pobrania E-booka pod tytułem "Jak odebrać gry za darmo?”. Oprócz Ebooka, użytkownik otrzymuje czasowy dostęp listy wyszukiwarek plików zgodnie z zaakceptowanym przy płatności regulaminem usługi: http://regulamin.co.pl/B0sms. Formularz odstąpienia od umowy na dostęp do aplikacji jest zawarty w wyżej podlinkowanym regulaminie usługi.

2) Pod pojęciem Ebook należy rozumieć publikację elektroniczną będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii Ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).

3) Dostępne za pośrednictwem Serwisu PobierzNet.pl E-booki dostępne są w formie elektronicznej, w formacie .PDF. Po dokonaniu płatności mobilnej na rzecz zewnętrznego reklamodawcy, Klient otrzymuje bezterminowy dostęp do zakupionego E-booka. 

4) Poprawne działanie Serwisu i zrozumienie przedmiotu oferty wymaga wyłączenia wszelkich dodatków blokujących wyświetlanie się określonych elementów. Administrator nie ma możliwości ocenić jak Serwis wygląda podczas używania wszystkich dostępnych na rynku dodatków do przeglądarek internetowych. 


4. Polityka prywatności: 1) Czytając, przeglądając serwis PobierzNet.pl, akceptują Państwo zasady zawarte w polityce prywatności, znajdującej się na tej stronie. Jeśli nie zgadzają się Państwo z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu i nie korzystać z oferty zewnętrznego reklamodawcy.

2) Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę : nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim Twoich danych.

3) Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, a także usunięcia.

4) Dane osobowe i kontaktowe podawane w komentarzach do wpisów są dostępne dla wszystkich czytelników PobierzNet.pl. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia odbiorców Serwisu przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności. Za treść komentarzy odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.

5) Administrator nie bierze odpowiedzialności za zamieszczane reklamy. Sprawdzamy czy reklamodawcy są wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny.

5. Kontakt z Administratorem: Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami poprzez nasz adres mailowy: [email protected]

6. Logi serwera: 1) Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

2.1. czas nadejścia zapytania,

2.2. czas wysłania odpowiedzi,

2.3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

2.4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

2.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

2.6. informacje o przeglądarce użytkownika,

2.7. Informacje o adresie IP.

3) Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4) Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5) Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Wymóg wieku:

Aby korzystać z tej strony internetowej, musisz mieć ukończone 18 lat. Korzystając z tej Strony i zgadzając się na warunki niniejszej Umowy, gwarantujecie Państwo i oświadczacie, że macie co najmniej 18 lat.

Kopie zapasowe

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronie. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek treści (konta, komentarze, wiadomości). Wyłączną odpowiedzialnością użytkownika jest utrzymywanie odpowiedniej kopii zapasowej tejże zawartości. Niezależnie od powyższego, w niektórych przypadkach i w pewnych okolicznościach, bez absolutnie żadnych zobowiązań, możemy być w stanie przywrócić niektóre lub wszystkie dane, które zostały usunięte od określonej daty i czasu. Nie dajemy żadnej gwarancji, że dane, których potrzebujesz, będą dostępne.

Linki do innych stron internetowych:

Mimo, że niniejsza strona może być połączona z innymi stronami internetowymi, nie oznacza to, bezpośrednio lub pośrednio, zatwierdzenia, skojarzenia, sponsorowania, poparcia lub przynależności do jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzi link, chyba że zostało to wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie i ocenę, i nie gwarantujemy oferty, żadnych firm lub osób fizycznych lub treści ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści jakichkolwiek innych osób trzecich. Należy dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z dowolnej strony internetowej, do której dostęp uzyskuje się poprzez link umieszczony na tej stronie. Korzystanie z linków do innych stron spoza witryny lub innych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko

Reklamy:

Podczas korzystania z Serwisu użytkownik może nawiązywać korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów prezentujących swoje towary lub usługi za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie takie działania oraz wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką działalnością są wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a odpowiednią osobą trzecią. Nie ponosimy odpowiedzialności, zobowiązań ani odpowiedzialności za wszelką taką korespondencję, zakup lub promocję pomiędzy Tobą a jakąkolwiek taką osobą trzecią.

Działania zabronione:

Oprócz innych warunków określonych w Umowie, zabronione jest korzystanie z tej strony lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek bezprawnym celu; (b) do nakłaniania innych osób do wykonywania lub udziału w jakichkolwiek bezprawnych działaniach; (c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) do naruszania lub naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania się, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, lekceważenia, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; g) do wysyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; i) do spamu, phish, pharm, pretekstu, pająka, pełzania lub scrapowania; j) w celach nieprzyzwoitych lub niemoralnych; lub k) do zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

Ograniczenie odpowiedzialności:

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku operator Witryny, jego podmioty stowarzyszone, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, agenci, dostawcy lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni wobec żadnej osoby za (a): wszelkie pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, pokrywające lub wynikowe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utracone zyski, przychody, sprzedaż, wartość firmy, wykorzystanie lub zawartość, wpływ na działalność, przerwę w działalności, utratę przewidywanych oszczędności, utratę możliwości biznesowych), jakkolwiek spowodowane, zgodnie z jakąkolwiek teorią odpowiedzialności, w tym, bez ograniczeń, umowy, czynu niedozwolonego, gwarancji, naruszenia obowiązków ustawowych, zaniedbania lub w inny sposób, nawet jeśli operator Witryny został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód lub mógł je przewidzieć. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, łączna odpowiedzialność operatora strony internetowej i jego podmiotów stowarzyszonych, urzędników, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców, odnosząca się do usług będzie ograniczona do kwoty większej niż jeden dolar lub jakichkolwiek kwot faktycznie zapłaconych w gotówce przez użytkownika operatorowi strony internetowej za poprzedni okres jednego miesiąca przed pierwszym zdarzeniem lub zdarzeniem powodującym powstanie takiej odpowiedzialności. Ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie również w przypadku, gdy środek ten nie rekompensuje w pełni użytkownikowi żadnych strat lub nie spełnia swojego podstawowego celu.

Klauzula salwatoryjna:

Wszelkie prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie mogą być wykonywane i mają zastosowanie i są wiążące jedynie w zakresie, w jakim nie naruszają one żadnych obowiązujących przepisów prawa i mają być ograniczone do niezbędnego zakresu, tak aby nie czyniły niniejszej Umowy nielegalną, nieważną lub niewykonalną. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, intencją stron jest, aby pozostałe postanowienia lub ich części stanowiły ich zgodę w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, a wszystkie pozostałe postanowienia lub ich części pozostaną w pełnej mocy i będą skuteczne.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe są własnością ich prawnych właścicieli. Strona jest stroną typu Landing Page, która umożliwia odblokowanie dostępu do contentu “Odbierz swoją grę – Twój wybór” Koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 30,75 PLN brutto ( 25 PLN netto). Aby otrzymać dostęp do poradnika należy wysłać 1 wiadomość SMS. W razie pytań prosimy o kontakt na adres: https://pobierznet.pl/kontakt/

Prezentowane zwroty jak „Download, „Pobierz, „Pełna wersja”, „Do pobrania” i podobne w tytułach oraz recenzji, na stronie naszej oraz na stronach naszych Partnerów, są stosowane tylko i wyłącznie w celach lepszych efektów w pozycjonowaniu się strony w wyszukiwarkach internetowych, co jest wyraźnie przedstawione na stronie Partnera i nie jest w żaden sposób ukrywane. Usługa jaką końcowo otrzyma użytkownik jest szerzej rozpisana poniżej i tylko tego dotyczy oferta.

Koszt wysłania jednego SMS do skorzystania z usługi wynosi 25,00 zł (30,75 zł brutto).

Na stronie naszej oraz na stronach naszych Partnerów nigdy nie były oferowane żadne tzw. pirackie treści (piractwo medialne). Informacje zawarte na stronie (zwroty, frazy opisane powyżej, zdjęcia, opisy i inne) są tylko i wyłącznie poglądowe i nie odnoszą się do końcowej zawartości realizowanej usługi, a jedynie sugerują Użytkownikowi, jak może przebiegać proces instalacji gry pochodzącej z legalnego źródła, co jest wyraźnie przekazane na stronie Partnera.

Nasza strona nie służy do udostępniania nielegalnych treści i działa zgodnie z prawem. Użytkownik decydujący się na skorzystanie ze strony ma pełną świadomość, że z naszej strony nie pobiera się gier, nie są one dostępne w żadnej innej formie na żadnej z naszych stron i na stronach Partnerów, a jedynie otrzymuje się dostęp do usług podmiotów trzecich oraz otrzymuje się dostęp do poradnika, w którym zawarte będą wskazówki, co zrobić, aby możliwie jak najtaniej legalnie zakupić grę. Zarówno strona nasza jak i Partnera w żadnym stopniu nie informuje, że nabywa się dostęp do jakiejkolwiek gry komputer.

Rozwiązywanie sporów:

Tworzenie, interpretacja i wykonywanie niniejszej Umowy oraz wszelkie spory z niej wynikające podlegają przepisom prawa materialnego i proceduralnego Berna w Szwajcarii, bez względu na jej przepisy dotyczące konfliktów lub wyboru prawa oraz, w stosownym zakresie, przepisom prawa szwajcarskiego. Wyłączną jurysdykcją i miejscem podejmowania działań związanych z przedmiotem niniejszej Umowy są sądy stanowe i federalne w Bernie w Szwajcarii, a Państwo niniejszym poddają się osobistej jurysdykcji tych sądów. Użytkownik niniejszym zrzeka się prawa do rozprawy sądowej w jakimkolwiek postępowaniu wynikającym z niniejszej Umowy lub z nią związanym. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy. W razie problemów proszę o jak najszybsze skontaktowanie się za pomocą formularza na stronie.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad odnoszących się do Strony lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu opublikowania zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy na Stronie. W takim przypadku zaktualizowana data zostanie zmieniona na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na takie zmiany.

Kontakt:

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszam do kontaktu.

Lub bezpośrednio pod tym linkiem: https://pobierznet.pl/kontakt/

Akceptacja tych warunków

Potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z niniejszą Umową i zgadzają się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania lub dostępu do Strony i jej Usług.

DMCA

PobierzNet.PL nie hostuje żadnych linków do gier wideo dostępnych na tej stronie, ani nie angażuje się w kopiowanie lub wgrywanie gier wideo lub filmów na jakąkolwiek stronę. PobierzNet.PL jest jedynie indeksem linków dostępnych w Internecie, głównie w popularnych źródłach hostingowych, takich jak Google, DailyMotion, Facebook, MySpace, VK, KAT, Thepirate i YouTube. PobierzNet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści gier wideo znajdujące się na stronach osób trzecich. W związku z tym, powiadomienia o naruszeniu praw autorskich powinny być kierowane do stron osób trzecich, na których te treści się znajdują. Jeśli uważasz, że któraś z powyższych treści zawiera odnośniki do treści naruszających Twoje prawa autorskie, skontaktuj się z odpowiednimi stronami trzecimi w celu usunięcia treści z Internetu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: https://pobierznet.pl/kontakt/

pl_PLPolish